Adaptační kurz

Cílem adaptačního kurzu je seznámit žáky v novém kolektivu, urychlit tvorbu vztahů ve skupině a naučit třídní kolektiv spolupracovat.

Adaptační kurz je vhodný především pro nově vzniklé školní kolektivy, kde se žáci ještě neznají.

 

Cílem kurzu je především zajímavou formou seznámit žáky mezi sebou, ale důležitým prvkem je také vzájemné seznámení s třídním učitelem.

 

Další oblastí, kterou je třeba u školních kolektivů rozvíjet, je schopnost pracovat v týmu, efektivně komunikovat a řešit problémy a konflikty. V případě vícedenních kurzů se tedy v našich programech zaměřujeme i na tyto dovednosti, které tvoří základ dobře fungujícího kolektivu.

 

Na našich kurzech pracujeme s metodou cílené zpětné vazby, pomocí které se zážitek ze hry přenáší do reálné zkušenosti. Účastníci kurzu si tak nejen "hrají", ale také se učí spolupracovat a řešit vzniklé situace. Po programech probíhá tzv. reflexe, při které se bavíme o průběhu aktivity, způsobu řešení a také především o tom, jak zkušenosti ze hry přenést do reálného života a poučit se z nich v budoucnu.

 

Pro učitele může být adaptační kurz také zdrojem inspirace a malým nahlédnutím do metody zážitkové pedagogiky.

 

Dle našich zkušeností je ideální délka kurzu 3-5 dní. Délka závisí především na možnostech konkrétní školy či třídy. Na kurzu se o účastníky stará zkušený tým instruktorů, který během kurzu spolupracuje s třídním učitelem. 

  

Chcete se svými žáky okusit dobrodužství na adaptačním kurzu? Pošlete nám nezávaznou poptávku a domluvíme podrobnosti.